Kontakt

Åpningstider mandag til fredag kl 0900-1400.  Tlf 61 11 27 99. Epost: kraft@vokks.no

Besøksadresse: Gamle Jevnakerveien 3, 2870 Dokka.
Postadresse: Postboks 160, 2882 Dokka