VOKKS Konsern

VOKKS AS er morselskap i et konsern med sentrale aktører innen utbygging av infrastruktur, elektrotjenester,  kraftproduksjon, nettdrift og distribusjon av strøm.

VOKKS AS er konsernets morselskap som leverer konserntjenester innen bl.a. økonomi, HR, sentralbord, administrasjon, bygningsvedlikehold og renhold.

VOKKS Installasjon AS utfører elektrikertjenester inkl. elbilladere, automasjon, brannvarsling, varmepumper, solceller, dronebefaringer, prosjektering og utbygging av fiber, høyspent, lavspent og veglys.
 
VOKKS Kraft AS drifter 8 lokale vannkraftverk og leverer strøm til ca 5500 kunder. 
 
Etna Nett AS er ansvarlig for distribusjon av kraft i selskapets konsesjonsområde som omfatter Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og deler av Gjøvik kommune.  
 
VOKKS AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal, med hovedkontor på Dokka i Nordre Land. Konsernet er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine eierprioriteringer bidrar til utvikling av lokalsamfunnene gjennom utbygging av infrastruktur, næringsutvikling, bosetting og sysselsetting i regionen. 
 
Historikk: 
Vestoppland kommunale kraftselskap ble grunnlagt den 11. mai 1921 med mål om å bygge ut lokale fossefall for å produsere egen strøm og forsyne lokalsamfunnet med elektrisk kraft. I de tidlige årene spilte selskapet en nøkkelrolle i å bringe elektrisitet til områder som manglet strømforsyning.  
 
Strømforsyning ble da ansett som en offentlig oppgave, på linje med veier, vann og avløp. Dette ble endret ved innføring av ny energilov i 1990, som åpnet for konkurranse innen produksjon og salg av strøm. Som følge av disse endringene ble VOKKS omdannet til aksjeselskap i 1999.