Kortreist strøm

Småforbruk

Småforbruk under 10 000 kWh i året

Vanlig forbruk

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh opptil 50 000 kWh i året

Storforbruk

Storforbruk over 50 000 kWh i året

Plusskunde Spot

En avtale til kunde med målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes per timespot.
BESTILL NÅ 61 11 27 99 Send e-post

Enkelt med kraft fra VOKKS Kraft - lokal produksjon

Vi er en kommunalt eid kraftleverandør som selger strøm til befolkningen i hele Norge til konkurransedyktige priser fra lokalt kontor på Dokka. 

Produksjonsvirksomheten omfatter 8 lokale vannkraftverk. Kraftverkene ligger i Hunnselva fra Eina i Vestre Toten til Mjøsa i Gjøvik, Stokkelva fra Snertingdal til Mjøsa i Gjøvik, Fallselva fra Trevatna til Randsfjorden i Søndre Land samt Åvella vassdraget fra Akksjøen til Randsfjorden i Nordre Land. I tilknytning til reguleringen av vassdragene har vi ansvar for 6 vannmagasiner i nedbørsfeltene der de største er Einavatnet, Trevatn og Akksjøen. 

 

FINN DITT PRODUKT

Gå til produktkalkulator