Kortreist strøm

Småforbruk spot privat

Småforbruk under 10 000 kWh i året

Vanlig forbruk spot privat

Vanlig forbruk fra 10 000 kWh opptil 50 000 kWh i året

Storforbruk spot privat

Storforbruk over 50 000 kWh i året

Plusskunde Spot

En avtale til kunde med målepunktstype pluss. Produksjonen avregnes per timespot.
BESTILL NÅ 61 11 27 99 Send e-post

Enkelt med kraft fra VOKKS Kraft - lokal produksjon

Vi er en kommunalt eid kraftleverandør som selger strøm til konkurransedyktige priser fra lokalt kontor på Dokka. Vi selger strøm til salgsregionene N01 Sørøst Norge, N02 Sørvest Norge, N03 Midt Norge og N05 Vest Norge.

Produksjonsvirksomheten omfatter 8 lokale vannkraftverk. Kraftverkene ligger i Hunnselva fra Eina i Vestre Toten til Mjøsa i Gjøvik, Stokkelva fra Snertingdal til Mjøsa i Gjøvik, Fallselva fra Trevatna til Randsfjorden i Søndre Land samt Åvella vassdraget fra Akksjøen til Randsfjorden i Nordre Land. I tilknytning til reguleringen av vassdragene har vi ansvar for 6 vannmagasiner i nedbørsfeltene der de største er Einavatnet, Trevatn og Akksjøen. 

 

FINN DITT PRODUKT

Gå til produktkalkulator