Småforbruk spot privat

PRODUKTINFORMASJON

Denne avtalen er for deg med lite forbruk i året, opp til 10000 kWh.

Avtalen er en timespotavtale. Prisen kunden betaler består av prisen på kraftbørsen Nord Pool time for time som multipliseres med kundens faktiske timesforbruk. I tillegg betaler kunden et kjent påslag som er 8,7 øre/kWh inkludert kjøp av elsertifikater.

Faktura sendes ut etterskuddsvis for hver måned uten fastbeløp. 

For utsendelse av faktura på papir kommer et tillegg på 40 kr.

Tilgang til "min side" = ms.vokks.no   Pålogging med mobilnr som er registrert på ditt kundeforhold.

Ingen bindingstid og ingen avbruddsgebyr.

Varighet på avtalen med uforandret pris og vilkår er 6 måneder.

 

Vi selger strøm til salgsregionene N01 Sørøst Norge, N02 Sørvest Norge, N03 Midt Norge og N05 Vest Norge.

 

På Forbrukerrådets Strømprisportal kan du sammenligne strømavtaler. 

 

Vilkår  og Angrerettskjema

 

Detaljer om avtalen

  • ProdukttypeInnkjøpspris
  • Månedsavgift:140 kr.
  • Påslag pr KWh:8,7 øre/KWh
  • Betalingsmåte:Etterskudd

Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater vil øke hvert år fram til 2021. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, den siden siden kraftfør kan føre til et overtrykk av elektrisitet, noe som kan presse strømprisene ned. Prisen på elsertifikater vil variere, da de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/kWh inkl. mva.

BESTILL SMÅFORBRUK SPOT PRIVAT

Spørsmål?

Kontakt Liv Marit Nereng Ulsakerhaugen
61 11 27 99 / kraft@vokks.no