Storforbruk

PRODUKTINFORMASJON

Denne avtalen er for deg med forbruk over 50 000 kWh timer i året. Pris pr mnd fastsettes av gjennomsnitt veid spotpris + 3,5 øre /kWh inkl mva og myndighetspålagt elsertifikat.

Det er en månedsavgift på 70 kroner pr måned og du betaler etterskuddsvis.
Pris i september 2021: 1,39 kr inkl mva, påslag og el.sertifkat.

 Vilkår

Detaljer om avtalen

  • ProdukttypeInnkjøpspris
  • Månedsavgift:70 kr.
  • Påslag pr KWh:3,5 øre/KWh
  • Betalingsmåte:Etterskudd

Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater vil øke hvert år fram til 2021. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, den fordi siden kraftfør kan føre til et overtrykk av elektrisitet, noe som kan presse strømprisene ned. Prisen på elsertifikater vil variere, da de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/KWh inkl. mva.

BESTILL STORFORBRUK

Spørsmål?

Kontakt Anne Lise Kasenborg
61 11 27 99 / kraft@vokks.no