Storforbruk

PRODUKTINFORMASJON

Denne avtalen er for deg med forbruk over 50 000 kWh timer i året. Pris pr mnd fastsettes av gjennomsnitt veid spotpris + 3,5 øre /kWh inkl mva og myndighetspålagt elsertifikat.

Det er en månedsavgift på 70 kroner pr måned og du betaler etterskuddsvis.

Pris i august 2021: 97 øre inkl. mva, påslag og el.sertifkat.

 

Detaljer om avtalen

  • ProdukttypeInnkjøpspris
  • Månedsavgift:70 kr.
  • Påslag pr KWh:3,5 øre/KWh
  • Betalingsmåte:Etterskudd

Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten.  Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater vil øke hvert år fram til 2021.  Det er likevel vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, fordi den økte kraftproduksjonen kan føre til et overskudd av elektrisitet, noe som igjen kan presse strømprisene ned.   Prisen på elsertifikater vil variere, ettersom de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/KWh inkl. mva.

BESTILL STORFORBRUK

Spørsmål?

Kontakt Anne Lise Kasenborg
61 11 27 99 / kraft@vokks.no