Storforbruk

PRODUKTINFORMASJON

Denne avtalen er best for de med forbruk over 50 000 kWh timer i året.

Kostnad beregnes for hver time ut fra ditt forbruk og spotpris i gjeldende prisområde + 3,5 øre/kWh inkludert kjøp av elsertifikater.

Faktura sendes ut for hver måned med et fastbeløp på 60 kr.  For utsendelse av faktura på papir kommer et tillegg på 40 kr.

Pris for februar ble 1,54 kr inkl. mva, påslag og el.sertifikat. Prisen vil variere fra hus til hus da prissettingen er avgjørende om NÅR du bruker strømmen din. 
For å se dagens pris så sjekk facebook: https://www.facebook.com/vokkskraft eller på forsiden av vår hjemmeside. 

Tilgang til "min side" = ms.vokks.no   Pålogging med mobilnr som er registrert på ditt kundeforhold.

Vilkår og angrerettskjema 

Detaljer om avtalen

  • ProdukttypeInnkjøpspris
  • Månedsavgift:60 kr.
  • Påslag pr KWh:3,5 øre/KWh
  • Betalingsmåte:Etterskudd

Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater vil øke hvert år fram til 2021. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, den fordi siden kraftfør kan føre til et overtrykk av elektrisitet, noe som kan presse strømprisene ned. Prisen på elsertifikater vil variere, da de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/KWh inkl. mva.

BESTILL STORFORBRUK

Spørsmål?

Kontakt Anne Lise Kasenborg
61 11 27 99 / kraft@vokks.no