Kontakt

Åpningstider mandag til fredag kl 0800-1530.  Tlf 61 11 27 00. Epost: installasjon@vokks.no

Besøksadresse: Gamle Jevnakerveien 3, 2870 Dokka.
Postadresse: Postboks 160, 2882 Dokka