VOKKS AS      

VOKKS AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal og har hovedkontor på Dokka i Nordre Land.

VOKKS AS er morselskap for et konsern med datterselskapene Etna Nett AS som står for distribusjon av elektrisk kraft i vårt konsesjonsområde, VOKKS Kraft AS med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk og kraftomsetning og VOKKS Installasjon AS med installasjonsvirksomhet.

Organisasjon
VOKKS AS er eid av Nordre Land kommune med 2/3 og Etnedal kommune med 1/3.

Eierprioriteringer er

  • Langsiktighet i eierskap
  • Sysselsetting i regionen
  • Lokal leverandør av strøm og relaterte tjenester
  • Forsyningssikkerhet og beredskap for kommunene
  • Forsiktig utbyttepolitikk
  • Hovedkontor i kommunen Nordre Land
  • Næringsutvikling i kommunene

Historikk
VOKKS ble stiftet som et interkommunalt selskap den 11 mai 1921 med målsetting om erverv og utbygging av fossekraft i Åvella-vassdraget og Hestekinnfossen for å få kommunene med kommunene med elektrisk kraft. På grunn av ved Åvellavassdraget ble valgt utbygget først, trakk Etnedal kommune seg ut av selskapet. Åvella kraftstasjon ble satt i drift i desember 1924 og mann på Landkommunene var en av dem som drev med elektrisk kraft for all framtid.

Som følge av økonomiske problemer i starten av 1930-årene overtok VOKKS de kommunale ledningsnettende og selskapet ble drevet av AS fram  til 1949.

Det var VOKKS som administrerte Etnedal kraftforsyning og i 1952 ble dette selskapet innlemmet i VOKKS og Etnedal kommune ble igjen medeier i VOKKS.

Strømforsyning ble sett på som en offentlig oppgave på lik linje med veger, vann og avløp og pris kunder betalte  skulle dekke kostnadene det medførte. Dette ble endret ved innføring av ny energilov i 1990 som åpnet for konkurranse innen produksjon og salg av strøm og avkastning på effektiv drift av nettet. Som følge av dette ble VOKKS omdannet til aksjeselskap i 1999 og dermed klar målsetting om å gi avkastning til eierne.