VOKKS AS      

VOKKS AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal og har hovedkontor på Dokka i Nordre Land.

VOKKS AS er morselskap for et konsern med datterselskapene VOKKS Nett AS som står for distribusjon av elektrisk kraft i vårt konsesjonsområde, VOKKS Kraft AS som driver med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning og VOKKS Installasjon AS som driver med installasjonsvirksomhet.

 

  

Strategi
VOKKS skal ha fokus på vekst og skal i samhandling med andre bidra til at Nordre Land og Etnedal fremstår som et foretrukket område for etablering av arbeidsplasser.

 • Pålitelig – til å stole på, åpen, god kompetanse, ryddighet
 • Offensiv – entusiastisk, resultatorientert, selgende, modig, løsningsorientert, framovelent, ambisiøs
 • Tilgjengelig – serviceorientert, samarbeidsvillig, utadvendt
 • Nyskapende – kreativ

VOKKS gir kraft til lokalsamfunnet og utnytter energiressurser, kompetanse og infrastruktur til å skape verdier.

 

Organisasjon
VOKKS AS er eid av Nordre Land kommune med 2/3 og Etnedal kommune med 1/3.

Eierprioriteringer er

 • Langsiktighet i eierskap
 • Sysselsetting i regionen
 • Lokal leverandør av strøm og relaterte tjenester
 • Forsyningssikkerhet og beredskap for kommunene
 • Gode nok resultater
 • Forsiktig utbyttepolitikk
 • Hovedkontor i kommunen Nordre Land
 • Næringsutvikling i kommunene

Historikk
VOKKS ble stiftet som et interkommunalt selskap den 11 mai 1921 med målsetting om erverv og utbygging av fossekraft i Åvella-vassdraget og Hestekinnfossen for å forsyne kommunene med elektrisk kraft. På grunn av at Åvellavassdraget ble valgt utbygget først, trakk Etnedal kommune seg ut av selskapet. Åvella kraftstasjon ble satt i drift desember 1924 og man mente da at Landkommunene dermed var sikret nok elektrisk kraft for all framtid.

Som følge av økonomiske problemer i starten av 1930-årene overtok VOKKS de kommunale ledningsnettende og selskapet ble drevet av AS Fram fram til 1949.

Det var VOKKS som administrerte Etnedal kraftforsyning og i 1952 ble dette selskapet innlemmet i VOKKS og Etnedal kommune ble igjen medeier i VOKKS.

Strømforsyning ble sett på som en offentlig oppgave på lik linje med veger, vann og avløp og prisen kundene betalte skulle kun dekke kostnadene dette medførte. Dette ble endret ved innføring av ny energilov i 1990 som åpnet for konkurranse innen produksjon og salg av strøm og avkatning basert på effektiv drift av distribusjonsnettet. Som følge av dette ble VOKKS omdannet til aksjeselskap i 1999 og dermed klar målsetting om å gi avkastning til eierne.

Snertingdal kommune ble innlemmet i Gjøvik kommune i 1963 som dermed var eiere i 2 everk. Når VOKKS ble akseselskap og eierandelene ble omsettelige valgte Gjøvik å selge sine aksjer til de andre kommunene. Aksjene ble videresolgt til AS Kistefos Træsliberi som etter 2 år solgte seg ut igjen sammen med Søndre Land kommune. Gjenstående eiere er Nordre Land og Etnedal kommuner, mens vårt konsesjonsområde og hjemmeområde dekker kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Snertingdal i Gjøvik og område Kruk, Grøslia og Dalen i Nord-Aurdal.