KJØPER DU KRAFT LOKALT?

Som lokal kraftprodusent tilbyr VOKKS Kraft AS konkurransedyktige priser over tid.

Dagens snittpris, 4 desember, er 1,75 kr. Dyreste timen er mellom kl 11 og med 1,96 kr, og den blir billigst mellom kl 23 og midnatt med 1,54 kr.
Timene fra kl 06 til 11 har en snittpris på 1,76 kr og timene fra kl 15 til 18 har en snittpris
1,84 kr. Prisen går litt ned utover kvelden.
Prisene er inkl. mva, påslag og elsertifikat.
Gjennomsnittpris for 2021 er så langt 94 øre. Med tanke på fastprisavtaler som mange tilbyr til
f eks 1,49 pr kWh i 6 mnd så er ikke den type avtale spesielt billig...
Faktura for november er produsert og utsendt, forfall 16 desember.
Min side hos VOKKS Kraft AS har adressen ms.vokks.no
Pålogging skjer med mobilnr.
VOKKS Kraft AS, tlf 61112799, kraft@vokks.no