KJØPER DU KRAFT LOKALT?

Som lokal kraftprodusent tilbyr VOKKS Kraft AS konkurransedyktige priser over tid.

Elhub er et sentralt IT-system som fra februar 2019 effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Kraftbransjen har over tid blitt mer digital og i den forbindelse besluttet NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) at Statnett skulle utvikle Elhub. Du som kunde kan sjekke dine data her: https://plugin.elhub.no (Det må brues bankid for å logge inn)