Våre datterselskaper

VOKKS AS er morselskap for et konsern med sentrale aktører innen elektrotjenester, utbygging av infrastruktur, kraftproduksjon og kraftdistribusjon.