Lokale støttemidler

Støtteordningen gir et løft til lag og foreninger som alle gjør en verdifull innsats for lokalsamfunnet og fellesskapets beste.

VOKKS er engasjert i lokalsamfunnet, og gjennom sin støtteordning for lag og foreninger ønsker konsernet å være en positiv kraft i nærmiljøet. Støtteordningen gir et løft til lag og foreninger som alle gjør en verdifull innsats for lokalsamfunnet og fellesskapets beste.
 
Søknadsprosessen er enkel, og lokale lag og foreninger oppfordres til å benytte denne muligheten.  
 
Søknadskriterier
Støttemidler og bidrag gis kun til lag og foreninger med tilhold i Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Snertingdal.
Aktiviteter for barn og unge prioriteres. 
Bidrag til individuelle søkere innvilges ikke. 
For å få innvilgede midler utbetalt, må det sendes faktura til VOKKS AS samme år som midlene er tildelt. 
 
Kategorier 
Støttemidler til lag og foreninger: inntil kr 10.000 
Bidrag til annonser og enkeltarrangementer: inntil kr 1.500 
 
Søknadsfrister 
Støttemidler til lag og foreninger: 1. mai 
Bidrag til annonser og enkeltarrangementer: vurderes fortløpende 

Søknadsskjema
Lag / forening
Kontaktperson
Søknad