Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes og hvordan de blir brukt. Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem. 
Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av selskaper i VOKKS konsernet når du bruker våre tjenester, besøker nettsteder eller på annen måte samhandler med oss. Personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på og de ulike tjenestene vi tilbyr, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger: 
 
- Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 
- Identitetsinformasjon, inkludert fødselsdato og personnummer  
- Transaksjonsinformasjon, inkludert bankkontonummer
- Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedene våre 
 
Hvor henter vi dataene dine fra 
Hovedsakelig er all informasjon om deg hentet inn direkte fra deg når du ble kunde i VOKKS. I tillegg samler VOKKS inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel opplysninger om strømforbruk. 
 
Hvorfor bruker vi opplysningene dine 
Informasjonen brukes for å kunne tilby de tjenester og produkter du trenger eller ønsker. 
Vi bruker kontaktinformasjon og identitetsinformasjon for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger. 

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger 
Hvis du har logget deg inn på VOKKS sin kundeportal, vil vi lagre informasjonen så lenge du er bruker av denne. Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for. Vi vil lagre informasjonen frem til kundeforholdet ditt er ferdig evt avsluttes. Vi kan lagre personopplysningene dine lenger hvis du ønsker at vi skal oppbevare dem til neste bestilling og du har gitt samtykke til dette. 
 
Hvordan kan man få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger eller sende klager
Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på en riktig måte, kan du klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Før du sender en slik klage, ber vi om at du tar kontakt med oss, slik at vi får mulighet til å rette opp mulige misforståelser. 
 
Du kan be oss slette informasjon som vi har innhentet fra deg. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde lover og regler eller krav fra myndighetene. Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine. Du kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om deg. 
 
Kontaktinformasjon 
Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på firmapost@vokks.no.