Vanlig forbruk spot privat

PRODUKTINFORMASJON

Denne avtalen er for deg med forbruk fra 10 000 kWh timer opptil 50 000 kWh timer i året. 

Avtalen er en timespotavtale. Prisen kunden betaler består av prisen på kraftbørsen Nord Pool time for time som multipliseres med kundens faktiske timesforbruk. I tillegg betaler kunden et kjent påslag på 4,5 øre/kWh inkludert kjøp av elsertifikater. 

Faktura sendes ut etterskuddsvis for hver måned med et fastbeløp på 25 kr. 

For utsendelse av faktura på papir kommer et tillegg på 40 kr.

Tilgang til "min side" = ms.vokks.no   Pålogging med mobilnr som er registrert på ditt kundeforhold.

Ingen bindingstid og ingen avbruddsgebyr.

Varighet på avtalen med uforandret pris og vilkår er 6 måneder.

Vi selger strøm til salgsregionene N01 Sørøst Norge, N02 Sørvest Norge, N03 Midt Norge og N05 Vest Norge.

På Forbrukerrådets Strømprisportal kan du sammenligne strømavtaler. 

 

Vilkår og angrerettskjema

Detaljer om avtalen

  • ProdukttypeInnkjøpspris
  • Månedsavgift:25 kr.
  • Påslag pr KWh:4,5 øre/KWh
  • Betalingsmåte:Etterskudd

Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater vil øke hvert år fram til 2021. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, den fordi siden kraftfør kan føre til et overtrykk av elektrisitet, noe som kan presse strømprisene ned. Prisen på elsertifikater vil variere, da de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/kWh inkl. mva..

BESTILL VANLIG FORBRUK SPOT PRIVAT

Spørsmål?

Kontakt Liv Marit Nereng Ulsakerhaugen
61 11 27 99 / kraft@vokks.no