Vanlig forbruk

PRODUKTINFORMASJON

Denne avtalen er for deg med forbruk fra 10 000 kWh timer opp 50 000 kWh timer i året. Pris pr mnd fastsettes av gjennomsnitt veid spotpris + 4,5 øre /kWh inkl mva og myndighetspålagt elsertifikat.

Det er en månedsavgift på 35 kroner pr måned og du betaler etterskuddsvis.

Pris i september 2021: 1,39 kr inkl. mva, påslag og el.sertifikat.

 

Vilkår 

Detaljer om avtalen

  • ProdukttypeInnkjøpspris
  • Månedsavgift:35 kr.
  • Påslag pr KWh:4,5 øre/KWh
  • Betalingsmåte:Etterskudd

Om El-sertifikat

VOKKS Kraft AS, som kraftomsetter, er satt til å kreve inn elsertifikater på vegne av Staten. Andel av forbruket som skal dekkes inn med elsertifikater vil øke hvert år fram til 2021. Det er vanskelig å si hva priskonsekvensene blir på sikt, den fordi siden kraftfør kan føre til et overtrykk av elektrisitet, noe som kan presse strømprisene ned. Prisen på elsertifikater vil variere, da de omsettes i et marked. VOKKS Kraft justerer elsertifikatprisen etter det. Pr i dag har vi beregnet til 3 øre/KWh inkl. mva..

BESTILL VANLIG FORBRUK

Spørsmål?

Kontakt Anne Lise Kasenborg
61 11 27 99 / kraft@vokks.no